София

Бул. Шипченски Проход 18

Галакси Бизнес Център
Ет. 2; Офис 206

Национален номер:
0700 13 026 (на цената на един градски разговор)

Тел: (+359) 2 872 24 86
Факс: (+359) 2 871 80 18
Gateway: (+359) 887 281 614, 878 129 361
Управители: (+359) 888 227 549, 887 646 676
​Продажби ZARGES (+359 886 414 400)

Emails:
managers@miningbg.com - управители
technical@miningbg.com - технически директор
Sofia@miningbg.com  – обща кореспонденция
sales@miningbg.com – отдел продажби
peter.petrov@miningbg.com - Продажби ZARGES
cards@miningbg.com  – картов отдел
jobs@miningbg.com – свободни позиции
account@miningbg.com - счетоводство

Бургас

Бул. Княз Борис 67

Национален номер:
0700 13 026 (на цената на един градски разговор)

Тел: (+359) 56 814 697
Gateway: (+359) 886 616 766, 878 129 362
Управител: (+359) 889 305 970

Emails:
bourgas@miningbg.com

Пловдив

Бул. Марица 21

Национален номер:
0700 13 026 (на цената на един градски разговор)

Тел: (+359) 32 941 992
Факс: (+359) 32 941 991
Gateway: (+359) 889 990 160, 878 129 360
Управител: (+359) 886 544 087

Emails:
plovdiv@miningbg.com

Велико Търново

ул. Полтава 3

Национален номер:
0700 13 026 (на цената на един градски разговор)

Тел: 062 520 359
Gateway: (+359) 886 033 449, 878 129 364
 

Emails:
tarnovo@miningbg.com

Варна

Бул. Приморски 123

Национален номер:
0700 13 026 (на цената на един градски разговор)

Тел: (+359) 52 617 936
Факс: (+359) 52 617 933
Gateway: (+359) 887 700 548, (+359) 878 123 363
Управител: (+359) 887 291 708

Emails:
varna@miningbg.com

miningbg.com datasafe.bg www.parkingbg.com badjove.bg